Hoofdluis

Na elke vakantie worden in alle klassen de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis door vaste luizenouders. In geval van constatering van hoofdluis krijgen de ouders hier bericht van. Graag een bericht naar school indien u zelf bij uw kind(eren) hoofdluis heeft geconstateerd om verdere besmetting te voorkomen. Meer informatie hierover is op onze website terug te vinden.