Jeugd- en gezinscoach op school

Jeugd- en gezinscoaches werken in de wijk om ouders en kinderen te ondersteunen bij vragen rondom opvoeden en opgroeien. Dit kan op school, maar ook thuis of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Samen met de jeugd- en gezinscoach wordt bekeken welke hulp het beste aansluit op uw vraag en zo nodig wordt er een hulpverleningsplan opgesteld. Soms is één gesprek voldoende, soms zijn er meerdere gesprekken nodig. De coach kijkt samen met u naar wat u en uw kind nodig hebben, naar wat u zelf kunt doen en wie in uw naaste omgeving hierbij kan helpen. Indien nodig kan hij of zij u doorverwijzen of begeleiden naar intensievere specialistische hulpverlening.