Medicijnprotocol

Wij hanteren op school een medicijnprotocol. Dit betekent dat wij voor het toedienen van medicijnen altijd uw toestemming dienen te krijgen. Indien van toepassing zal aan u gevraagd worden een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Dit is alleen noodzakelijk als de leerkracht een actieve rol speelt in het toedienen van de medicijnen. Het protocol kunt u hier vinden.